Historik.

Første fund blev gjort den 9. oktober 2021. Dette var et lille fragment af en Hedeby Halvbrakteat, som jeg var meget i tvivl om hvad var, men det kunne profferne på Detektor mønt (FB) hurtigt fortælle mig dengang og tak for det. Blandt andet dette gjorde, at vi gik i gang med en mere intens søgning på fundstedet.


Den 7. jan. 2022 gik den næste søgning i gang efter resterne af Hedeby halvbrakteat mønten. Dette viste sig, at være en rigtig klog tanke idet, at dette udmøntede i følgende helt fantastiske fund:

6 stk. Hedeby halvbrakteat mønter.

2 stk. Dirhemklip.

Så fik vi travlt med at få kontaktet Museum Salling endnu engang.


Den 9. jan. blev den første afsøgning iværksat. Museum Salling’s Museumsinspektør/Arkæolog Terkel Brannet var med på fundstedet og styrede afsøgningen/indmålingerne med Museets GPS.Ved denne afsøgning blev der fundet ialt: 72 genstande!!!, fordelt på følgende genstandetyper:

53 stk. Hedeby Halvbrateater (Hele og Knækkede).

14 stk. Dirhemklip.

1 Otto Adelheide Pfenning Sølvmønt.

1 Æthelred 2nd. (Den Rådvilde) sølvmønt.

1 Sølvbarre.

2 Sølvsmykker (1 stk. Armring med Løkkeknude).


Den 15. jan. blev 2nd afsøgning af fundstedet iværksat. Igen var Museum Salling’s Museumsinspektør/Arkæolog Terkel Brannet og hans GPS med på stedet. Ved denne afsøgningsdag blev der yderligere fundet følgende: ca. 15 genstande (Manglende udpakning af depot), fordelt på følgende gestandstyper:

ca. 13 stk. Hedeby Halvbrateater (Hele og Knækkede). Samtigdig blev Depotet fundet og markeret. Herefter tog Terkel Brannet og Museets Konservator Annette Adomat ud og præparere depotet. Præparatet er herefter blevet fragtet ud til Museets konserveringsafdeling i Rønbjerg. Da depotet ikke er udpakket endnu, er antal af genstande i depotet - på nuværende tidspunkt - ukendt.

2 stk. Sølvbarre.


Der blev efterfølgende aftalt, at vi 5 detektorfører måtte forsætte vores afsøgning i pløjelaget uden Museets deltagelse. Afsøgningen og Opmåling af genstande i forbindelse med disse afsøgninger blev udført på følgende måde:

Ved fund blev disse registreret, som vi plejer i DIME, med DIME nr. skrevet på Manillamærke, som blev opbevaret i fundpose på fundstedet. Herefter kunne Terkel Brannet - når det passede musset - indmålede disse fund med Museets GPS, for dets præcise fundplacering. 

Vi 5 har afsøgt fundstedet og omkringliggende arealer følgende datoer: 16, 18, 23, 24 jan og den 8 feb. Disse datoer har givet ialt følgende fund: 24 genstande, fordelt på følgende genstandstyper:

16 stk. Hedeby Halvbrateater (Hele og Knækkede).

5 stk. Dirhemklip

1 stk. Æthelred 2nd. (Den Rådvilde) sølvmønt. Slået i Horncastle af møntmester Ætheln.  (MEGET sjælden. Aldrig fundet i danmark før)!!! Mønt ID. Numismatiker og Formand for Dansk Numismatisk Forening (DNF)Michael Wagner Christiansen. Tak Michael !!

1 stk. Smykke - "Remende".

1 stk. Randskår i sølv med Punsler.


 

Der er i skrivende øjeblik aftalt dato for udgravningen. Disse datoer vil være d. 17 og 18 marts. Her vil et 30*40 meter stort område langsomt blive afrømmet for jord medens vi 5 detektorfører afsøger jorden.

Den 17 og 18 marts 2022, kom den store dag, hvor området skulle udgraves. Vi 5 detektorførere fik igen muligheden for at hjælpe Museum Salling ved udgravningen. Det var endnu engang, en helt fantastisk og uforglemmelig oplevelse. Stor tak til Museum Salling.

Vi fandt i løbet af disse 2 dage HELE 93 genstande!!! Ca. 85 sølvmønter fordelt på Hedeby Halvbrakteater, en tysk Otto Adelheide penning og flere Arabiske Dirhemklip.

Ydermere er der tydelige tegn på bebyggelse i form af 2-3 Grubehuse og Stolpehuller fra en bygning - Helt fantastisk!!! 

Museum Sallings arkæologer skal nu i gang med, at udgrave disse Grubehuse. Det bliver vildt spændende, at følge dette arbejde. Man kan håbe på, at disse Grubehuse indeholder yderligere information om dagligdags livet på ”Gården”.

Det vil være med til, at gøre vores unikke fund langt mere levende.

Nu venter vi med tålmodighed og spænding på Arkæologernes videre arbejde og den kommende udgravningsberetning.